Είμαι η Σοφία Αγραφιώτη & αγαπώ να είμαι Web Developer!

Hard Skill List click here

My Full CV click here