Είμαι η Σοφία Αγραφιώτη  &  αγαπώ να είμαι Web Developer!

Είμαι η Σοφία Αγραφιώτη  & αγαπώ να είμαι Web Developer!

Hard Skill List click here

My Full CV click here