Δημιουργία ηλεκτρονικής αντζέντας-ημερολογίου που ειδοποιεί τον χρήστη για τρέχοντα γεγονότα με αποστολή αυτόματου mail και δυνατότητα πολλαπλής αποστολής σε php/mysql.

Δημιουργία συστήματος διαχείρισης έργων σε php/mysql.

Portable web-based εφαρμογή διαχείρισης και επεξεργασίας προκηρύξεων έργων σε php/mysql.

Δημιουργία email για newsletter και ομαδική αποστολή με ειδική εφαρμογή

Banner